AUKTORISATION

AUKTORISATION

Huvuddelen av Golvbranschens arbete är inriktad på praktiskt servicearbete, d.v.s. att utveckla och förse anslutna företag med konkreta, verksamhetsnära nyttigheter.


Golvbranschen - GBR är branschorganisationen som representerar Sveriges bästa golvläggare, återförsäljare och leverantörer.

GBR, är den ideella organisationen för företag i golvbranschen. Inom GBR finns entreprenörer, golvfackhandlare och leverantörer representerade.

Vi är även Weber auktoriserade golventreprenörer för att säkerställa ett högkvalitativt och professionellt arbetsutförande.


Vi har genomgått en speciell utbildning i Webers regi. Alla arbeten utförs enligt Webers kvalitetssäkringsprogram. Utförandet av mer avancerade lösningar och funktioner anförtrors endast åt Webers certifierade entreprenörer för att vara säkra på bästa möjliga slutresultat.

Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Det innebär för dig som kund en trygg samarbetspartner


GVK är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen


Genom GVK har byggherrar, förvaltare, entreprenörer och villaägare samordnat sin kunskap och erfarenhet om hur ett fackmässigt våtrum ska utföras 


I GVK igår


Stockholms Byggmästareförening är den lokala branschorganisationen för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholm.


Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.


En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.


Byggmästareföreningen arbetar för att deras medlemmar ska kunna verka som professionella byggföretag med god effektivitet och framsynthet.

Därför erbjuder dom medlemmarna daglig service inom juridik och övriga branschfrågor samt tillgång till ett kvalificerat kursutbud.


I Stockholms Byggmästareförenings utskott är ett sextiotal företagare engagerade. Utskotten arbetar på styrelsens uppdrag med intressebevakning på respektive specialområde.


Verksamheten omfattar kontakter med politiker, myndigheter, beställare och kreditinstitut. Utskotten arrangerar konferenser och seminarier, behandlar remisser och utarbetar debattartiklar.


Adress


Lindroths Golv i Vega AB

Hägerstensvägen 94 NB

12649 Hägersten

Org nr


556484-7019